Čištění tepelných výměníků

 

sada

Sada na čištění tepelných výměníku

 

Nabízíme možnost vyčištění tepelných výměníků u horkovodních a parních strojů

Vodní kámen a jiné úsady

Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody, chladicích i topných systémech způsobují velké energetické ztráty, zvýšenou poruchovost zařízení a snižují jejich životnost. To vše dohromady znamená pro provozovatele finanční ztráty. Zvýšená spotřeba energie je také významným ekonomickým aspektem.

Na vzniku pevných usazenin na stěnách potrubí nádob a zařízení se podílí koroze materiálu a především ukládání VODNÍHO resp. KOTELNÍHO KAMENE.

Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena nebo především zahřívána tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100°C. Základní složkou vodního kamene je obvykle uhličitan vápenatý. Tvorbu vodního kamene lze samozřejmě snižovat přídavkem chemických látek jako jsou siřičitany nebo manganistany. Tyto látky sice zpomalují tvorbu vodního kamene, ale zároveň se společně s vodním kamenem usazují na stěnách. Po určité době tak logicky opět přichází na řadu nutnost vyčistit zařízení od minerálních usazenin. Kotelní kámen je směs minerálů, které se vylučují ve formě pevného povlaku na stěnách nádoby, v níž dochází k varu tvrdé vody. Velkým problémem je zvláště u kotlů s otevřeným oběhem vody. Obvyklé složení kotelního kamene představuje obsah uhličitanu vápenatého, sádry, křemičitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatého a dalších podobných sloučenin.

Usazenina vodního či kotelního kamene (inkrust) má velmi malou tepelnou vodivost, proto snižuje teplosměnnou účinnost zařízení. Energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek jsou velmi zřetelné například u

horkovodních strojů s naftovým ohřevem. Vrstva vodního kamene o tloušťce 0,1mm vysrážená na vnitřních teplostěnných plochách trubek snižuje jeho účinnost o 33%, vrstva o tloušťce 0,5 mm až o 70%. Některé typy výměníků navíc nelze demontovat a jestliže dojde k jejich úplné neprůchodnosti, následuje pouze varianta zakoupení nového výměníku.

Z praxe

Čištění topného kotle u stroje Kränzle therm.

Před odvápňováním tlačil bez hadice 90 barů, po odvápnění 25 barů.

Doba působení chemie 8 hodin, byl použitý 10% roztok odvápňovače ve dvou náplních po 15-ti litrech to znamená 3 kg chemie celkem.

Náklady na čištění: pod 3.500 Kč bez DPH.

před a po čištění

  

Zamezování tvorby kotelního nebo vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit různými způsoby:

  • mechanické metody(odírání vzniklého kamene)
  • chemické metody(rozpouštění pomocí kyselin)
  • fyzikální metody(magnetické úpravny)

Nejefektivnější a nejpoužívanější metodou pro pravidelné čištění zařízení od inkrustace vodním kamenem je dnes chemické čištění. Náklady na chemické vyčištění daného zařízení naším systémem dosáhnou zlomku nákladů na generální opravu. Dalším hlediskem, které výrazně hovoří ve prospěch našeho chemického čištění, je doba odstávky nutná pro vyčištění zákazníkova zařízení. Doba čištění chemickým produktem 50-50 Čistič výměníků se pohybuje v časovém rozmezí 2 až 8 hodin. Ve velmi krátké době je tak dosažena 100%-ní obnova povrchu a funkčnosti daného zařízení.


Firmy, které pochopily nutnost péče o svá zařízení a pravidelně nechávají systémem inkrusty ze systému odstranit, nejen prodlužují životnost a funkčnost těchto drahých zařízení, ale zároveň zbytečně neutrácejí své peníze, které musí pokrýt jejich energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek.

Před čištěním a po osmihodinovém čištění

Před čištěním po vyčištění

 

V případě, že máte o službu zájem, kontakujte prosím naše servisní oddělení na telefonních číslech: telefon +420 353 228 506 nebo mobil +420 603 588 720

 

chemfuture.cz
Kvalita zboží
Doba dodání 2 dny
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
96 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.chemfuture.cz
61 hodnocení